Omega 3

Omega-3 fiskolja från vildfångad lax och ansjovis.
Innehåller upp till dubbelt så mycket Omega 3 som från odlad lax.

Undvik brist på omega 3-fett och D-vitamin
Studier tyder på att omega 3-fett kan ha en lätt blodtryckssänkande effekt.
En studie visar sänkning av blodtrycket med i genomsnitt 4 enheter systoliskt och 3 enheter diastoliskt genom att ge tillskott D-vitamin till personer med brist.

Beställ chiafrön med Omega 3, se fler produkter på bravara.se

Varför omega-3 verkar ha en sådan läkande effekt på kroppen har varit okänt. 
Forskarna har nu upptäckt att sjukdomar som förefaller gå att förebygga med ett högt omega-3-intag har en gemensam nämnare, de orsakas av inflammation. Forskningsgruppen hittade två hittills okända grupper av ämnen, resolviner och protektiner, som bildas från omega-3. De har en kraftfull påverkan på inflammationer. Därför tror forskarna att dessa ämnen är en förklaring till att omega-3 skyddar mot hjärtinfarkt och alzheimer. 

Omega 3 är bra för hjärna, hjärta och dina blodkärl.
Omega-3 har en läkande effekt på kroppen. I fisk finns det två sorters omega-3-fettsyror de kallas EPA och DHA. De skapas främst av alger som fiskarna äter i vilt tillstånd. Odlad fisk får i regel bara pelleterat foder och tillgång till naturlig kost endast de tre sista veckorna innan de hamnar i våra frysdiskar eller mals ner för att användas till omega 3 kapslar, då också med en lägre kvalité än från vildfångad fisk.

Förhållandena mellan omega-3 och omega-6 i vår kost har förändrats. 
Förr, när korna betade färskt gräs och örter, blev det högre halter av omega-3 i både kött och mjölkprodukter. I dag äter de kraftfoder gjort på majs, havre, vete eller korn och då har halten sjunkit. Det gröna gräset och unga sädesplantor innehåller nämligen mycket omega-3.
En färsk studie från Schweiz visar till exempel att ost från kor som betar fritt i alperna innehåller ungefär lika mycket omega-3 som omega-6. I en engelsk cheddarost, gjord på mjölk från kor som får kraftfoder, var det däremot 2,5 gånger så mycket omega-6 som omega-3.

Västerländska kosten ungefär 15 gånger så mycket omega 6 gentemot Omega 3.
Vilket skapar en obalans i kroppen, förhållandena borde vara lika. Bäst för oss är djur som är uppfödda på naturlig mat och inte alla dessa sädesslag som man lägger in i fodret för att djuren ska växa sig feta. Det ger en felaktig sammansättning på fettet, säger Jana Pickova. Institutionen för livsmedelsvetenskap. Sveriges lantbruksuniversitet

Forskarna tror att vi en gång i tiden åt ungefär lika mycket omega-3 som omega-6.  
Att den rubbade balansen av fett kan vara farlig beror på att de två olika fettsyrorna har motsatt funktion i kroppen. Generellt går det att säga att omega-6 omvandlas till ämnen som framkallar inflammation i kroppen. Inflammationer är kroppens försvar mot främmande bakterier och virus och är oftast något positivt. Men långvariga inflammationer är sällan bra - de kan leda till åderförkalkning, hjärtproblem och alzheimer.

Öka halten av Omega 3 istället för att sänka halten av Omega 6
Viss forskning tyder dock på att synen på omega-6 som enbart inflammationsskapande är förenklad. Walter Willett, epidemiolog vid Harvard School of Public Health i Boston, leder en av världens största forskningsgrupper som studerar hur olika omega-fettsyror i kosten påverkar oss. Deras forskning visar att omega-6 snarare förstärker den antiinflammatoriska effekten av omega-3, förutsatt att en person äter båda ämnena i relativt höga doser. - Det finns inga bra bevis för att vi ska sänka halten omega-6. Vi bör i stället ändra förhållandet genom att öka halten omega-3, säger Walter Willett

Vår Omega 3 kommer från vildfångad lax och ansjovis
Det är likadant med odlad lax, menar hon. Att låta fisken äta naturlig föda från havet ger ett högre innehåll av Omega 3 men blir för dyrt för odlarna, därför späder de ut fodret med vegetabilier.

Rent vatten från Antarktis strömmar upp förbi Perus södra fiskevatten
vilket är en bra miljö för den lax och ansjovis som används till vår Omega 3 fiskolja.

Rätt ballans mellan Omega 3 och Omega 6 är viktiga för hjärnan
Forskning har visat att rätt kombinationen, förhållande av Omega 3 och Omega 6 fettsyror är viktigt för hjärnans utveckling. Många äter för mycket kött i förhållande till fet fisk och behöver därför ett extra tillskott av Omega 3. Det gäller så väl för barn som vuxna. Problem med inlärning, koncentration och motorik, kan vara ett tecken på detta.

Få människor är likgiltiga för sin hjärnas funktion. 
De allra flesta av oss vill väl att koordinationen mellan hjärna och öga skall vara optimal. En väl avvägd kost spelar en viktig roll för utveckligen av syn, koordination, inlärning och koncentration.

Även om vi äter en fullvärdig kost med mycket fisk, nötter och grönsaker, kan inte detta garanter att rätt fettsyrenivå uppnås. Studier har visat att vissa barn och även vuxna inte kan tillgodogöra sig de livsviktaga fettsyrorna EPA, DHA och GLA genom födan. Som resultat av detta, kan denna fettsyrebrist leda till nedstämdhet och oro och destruktivt beteende.

Därför kan ett tillskott av omega 3 behövas, så att fettsyrenivån garanterat är tillräckligt hög för att bibehålla hjärnans och ögats normala funktioner. Cellmembranen i hjärna och näthinna är, liksom alla celler, uppbyggda av fosfolipider.

Rubbning kan ge dåligt fungerande Cellmembran.
Sammansättningen av fettsyror i fosfolipiderna styr i hög grad funktionen i hjärnan och näthinna. De fettsyror som normalt skall förekomma i störst mängd är DHA och Arakidonsyra som bildas av GLA och är viktig för olika funktioner som  inlärning, läs och skrivförmåga och koordination.

Senare års forskning har nu visat att EPA har en mycket viktig funktion genom att förhindra för stor förlusta av DHA och Arakidonsyra. EPA, DHA och GLA transporteras från blodet in i hjärnan över den sk blodhjärn-barriären. De konkurrerar här om transportkanaler. DHA och Arakidonsyra frigörs ständigt från cellmembranen genom ett visst enzym. Dessa måste då snabbt ersättas för att cellmembranen skall kunna fortsätta fungera optimalt.

Hela 63% fettsyror i kapslar på 1000 mg.
Fiskoljan innehåller 37% EPA och 26% DHA