Magnetterapi

Varför behöver vi magnetism?
Jorden är en stor magnet som skyddar oss mot yttre strålning

Människor, växter och djur behöver magnetism för att överhuvudtaget kunna leva. 
Magnetterapi har hjälpt vid ett otal fall där traditionell medicin inte fungerat. Forskning visar att 7 av 10 blir hjälpta av magneter.
 

Vad är magnetprodukter bra för?
En bra blodcirkulation är viktig för god hälsa. Mycket goda resultat har uppnåtts vid värk i axlar, rygg och armar.
Prova vid artros, reumatism, fibromyalgi, ischias, stress, astma, sömnsvårigheter, förstoppning, menstruationssmärtor.

Cellens ämnesomsättning
Alla celler har en elektrisk laddning, innanför cellmembranet är den negativ (-) och utanför positiv (+).

För cellens ämnesomsättning behövs syre och näring, som ger energi och slaggprodukter. 
Det ökade blodflödet gör att slaggprodukter (mjölksyra) transporteras bort i högre grad än normalt efter muskelarbete, vilket ger mindre negativa effekter såsom träningsvärk och stelhet.

Hur ofta och länge kan man använda magneter?
Lär känna din kropp och sätt in åtgärder så fort som möjligt.

Det går bra att använda magneter varje dag och även på natten vid behov, det viktigaste är att magneterna hamnar över det stället där man har ont och att man använder magneterna direkt man anar en smärtförnimmelse.
Ju längre du har gått med värk desto längre tid tar det innan det vänder till det bättre igen.

Magnetsulor, hålfotsmagnet.
I maj 2003 gjordes en studie med magnetsulor för 375 patienter med diabetesneuropati. Denna dubbelblindstudie pågick i 4 månader och bekräftade att det magnetiska fältet från sulorna gav en klar förbättring när det gäller patienternas problem med bl.a. utstrålningar till fötterna, domningar, stumhet och värk.


Pain@way Ryggmagnetbälte med keramiska fibrer

Ger smärtlindring till 9 av 10 och helt utan biverkningar, en av våra mest omtyckta och använda produkter. Kan även användas för mage höft eller lår genom att placera magneterna över det område som smärtar. Tunn, lätt, syns inte under kläderna, skön att bära och ger resultat inom några timmar.

Reumatism & Artrit
År 2001 gjordes en klinisk studie vid University of Virginia, USA. Denna studie gjordes på 94 patienter med Fibromyalgi. Studien visade att de patienter som använt magneter upplevde en betydlig reducering i värk jämfört med de patienter som inte använt magneter. Artikel om denna studie publicerade i The Journal of Alternative and Complementary Medicine. Länk till produkter

Magnetband
År 1976 publicerade doktor Kyoichi Nakagawa, direktör för Isuzu-sjukhuset i Tokyo, en granskning av 68 forskningsrapporter och böcker. Han fann sju olika studier som rapporterade om lindring av smärtor och stelhet i axlarna hos patienter som bar magnetband.

Av dem som bar riktiga magneter, med fältstyrkor på mellan 200 och 1 300 gauss, rapporterade i genomsnitt 78 % förbättringar, jämfört med bara 17 % i kontrollgruppen som bar magnetattraper. Av egen erfarenhet och de tillgängliga bevisen drog Nakagawa slutsatsen att statiska fält behövde ha en styrka på minst 500 gauss för att vara effektiva. Länk till magnetarmba

Sömnsvårigheter
I en dubbelblindstudie vid tre japanska sjukhus (Kaoseikai Suzuki, Sanikukai och Tokyo Communications Hospitals: Shimodair, 1990) undersöktes 431 personers sovvanor. Av dessa sov 56 personer på icke-magnetiska madrasser, medan de övriga hade madrasser med 104 st. magneter på 750-950 Gauss. Efter sex månaders användning rapporterades försökspersonerna med magnetmadrasser en sömnförbättring på 76-95 %. Över 50 % rapporterade en förbättring inom tre dagar, och efter fem dagar hade siffran ökat till 70 %. Man fann inga onormala effekter på matsmältning, cirkulation eller neuroperceptiva system efter sex månaders användning.
Länk till magnetmadrass.

Menstruationssmärtor
Lindring av menstruationssmärtor var bara en av de fördelar som Suprun och Kerchevitj från Sankt Petersburg rapporterade i sin sammanställning av gynekologiska studier från 1989.

I ett försök behandlades kvinnor med svåra menssmärtor med en 400 gauss-magnet på magen i en halvtimme varje dag under andra hälften av menstruationscykeln.

Efter tre omgångar med en månad mellan behandlingarna upplevde över 90 % av kvinnorna en förbättring. Länk till produkter.
 
Magnetiskt vatten
Dock Wicks från Glenhuntly i Victoria i Australien led av kroniska giktsmärtor i tjugo år. En kinesisk specialist från Beijing rådde honom att dricka magnetiserat vatten varje dag. Redan första dagen försvann smärtan och efter två år visade blodprov att urinsyrehalten (som är hög hos giktpatienter) hade återgått till normal nivå.
 
Dan Watt, Cecilia Rosenfelder och deras kollegor vid George Manson University i Virginia undersökte användningen av magnetiserat vatten för att förhindra tandsten.

De gjorde ett dubbelblindtest med 64 Hydrofloss munspolningsredskap som var utformade så att de innehåll en magnetiserad komponent. Försökspersonerna kände inte till att denna komponent togs bort i ungefär hälften av redskapen.

Sedan delades spolningsredskapen ut till 54 patienter med besvärlig tandsten. Resultaten visade att beläggningarna reducerades betydligt hos de patienter som använde de magnetiserade redskapen jämfört med kontrollgruppen. Länk till produkter.
En del av ovan, är utdrag från boken ”Magnetterapi för läkning och smärtlindring” av Roger Coghill.
Kontaktinformation