Vitamin B12 - Plåster

 

Vitamin B12 Plåster är en ny metod för att säkerställa ett bättre upptag av viktiga näringsämnen för din hälsa. 
Din kropp behöver olika vitaminer och mineraler för att fungera korrekt. Vitamin B12 Plåster är ett säkert, effektivt och bra alternativ till tabletter, kapslar och flytande kosttillskott.
100% naturliga ingredienser! 
Gutenallergiker vänlig!

Vitamin B12 Plåsters 100% naturliga ingredienser frisätts långsamt genom huden, (16-24 tim) och transporteras vidare via kroppens blodbanor. Därigenom förbigår de matsmältningen, som delvis förstör vitaminer innan de kan göra nytta.

Plåstrets leveranssystem (transdermal teknik)
möjliggör därför för lägre doser, då minimum 95 % absorberas och minimerar därmed risken för biverkningar. Plåstret kan med fördel användas av glutenallergiker och liknade eftersom dessa grupper har svårt att tillgodogöra sig näring via tarmen.

Lätt att applicera 
Placera plåstret var som helst på huden där det är torrt, rent och hårlöst. Axeln, ryggen, och magen är särskilt bra ställen. Ta bort det använda plåstret efter 24 timmar och sätt på ett nytt vid samma tidpunkt varje dag, men placera den på olika delar av din kropp för att minimera risken för en hud irritation.

Prova Vitamin B12 Plåster idag och upptäcka denna 100% naturliga källa till hälsa. Innehållsförteckning:Tillverkning: USA

B12-vitamin, aktiva ingredienser:
Varje plåster innehåller:
B12 - Metylkobalamin 5000 mcg
Plåster storlek: 9,7 cm2. Fyrkantiga med rundade hörn.
Aktiva ingredienser per plåster: 5 mg

Vitamin B12 Plåster är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdom. Ingen av informationen bör betraktas som medicinsk rådgivning. Någon med ett medicinskt tillstånd bör rådfråga en legitimerad läkare. Individuella resultat kan variera.

100 % naturligt! 30 plåster räcker i 4-6 månader.

B12-vitamin med endast naturliga vitaminer
Återställer mental klarhet. Du behöver inte känna dig trött eller slö. Säker & Effektivt.
Vitaminplåster, enklare kan det inte bli.
B12 plåstret är utformad för att frisätta de aktiva beståndsdelarna med en jämn hastighet under en viss tid
. Det nya 3-skiktsplåstret är den allra senaste teknologin för att tillföra näringsämnen. 100% naturligt!

Vitaminer är livsviktiga för vår kropp och vår hälsa.
Det är något som de flesta känner till. Ofta kopplas vitaminer ihop med frukt och grönsaker, och det är därför extra viktigt att komma ihåg vitamin B12, som framför allt finns i kött och köttprodukter.

Vi behöver bara tusendelar av ett milligram B12 varje dag. Men en brist kan ge allvarliga symtom.
Trots att vi bara behöver tusendelar av ett milligram vitamin B12 dagligen, kan en brist leda till allvarliga nervskador och svår blodbrist.

B12 vitamin plåster är ett säkert, effektivt och bra alternativ till tabletter, kapslar och flytande kosttillskott.
Plåstrets leveranssystem, transdermalt teknik, möjliggör lägre doser, då minimum 95 % absorberas och minimerar därmed risken för biverkningar. Plåstret kan med fördel användas av glutenallergiker och liknade eftersom dessa grupper har svårt att tillgodogöra sig näring via tarmen.

100% naturliga ingredienser frisätts långsamt genom huden inom 16-24 tim och transporteras vidare via kroppens blodbanor. Därigenom förbigår de matsmältningen, som delvis förstör vitaminer innan de kan göra nytta.

Lätt att applicera 
Placera plåstret var som helst på huden där det är torrt, rent och hårlöst. Axeln, ryggen, och magen är särskilt bra ställen. Ta bort det använda plåstret efter 24 timmar och sätt på ett nytt vid samma tidpunkt varje dag, men placera den på olika delar av din kropp för att minimera risken för en hud irritation.

Vitaminer är ämnen som kroppen inte kan tillverka själv
De behöver vi få i oss genom det vi äter. De har olika funktioner i kroppen och vitamin B12 eller kobalamin, som det också heter, är viktigt för nybildning av de flesta celler. Brist på vitaminet kan därför ge symtom från i stort sett alla kroppens organ. Cellerna på tungan, i magen och tarmen och våra röda blodkroppar förnyas ofta. De drabbas därför tidigt av brist på vitamin B12. Nervcellerna förnyas långsamt, men kan ändå skadas av B12-brist och ge symtom både från hjärnan och från nerver i händer och fötter.
Det är framför allt animaliska produkter som kött, fisk, ägg, ost och mjölk som innehåller B12. Lever av olika slag innehåller extra mycket. Ungefär 3-4 tusendelar av ett milligram B12 per dag är tillräckligt för kroppens celler. Att dricka två deciliter mjölk eller äta ett ägg ger en tusendels milligram B12, medan en bit kalvlever innehåller omkring sextio gånger mer.

Överskottet av B12 vitamin lagras i levern
En allsidig kost täcker det dagliga behovet av vitamin B12 och överskottet lagras i levern. Reservlagret är ofta så stort att det täcker kroppens behov av B12 i flera år.

För att B12 ska tas upp i kroppen behöver vitaminet hjälp av ett ämne från magen, en så kallad inre faktor. Den inre faktorn kopplas ihop med vitamin B12, som sedan tas upp i tarmen och förs vidare till blodet för transport till olika organ. Saknas den inre faktorn blir upptaget av B12 otillräckligt, och det leder så småningom till en blodbrist som förr var dödlig, berättar Robert Hast, professor i blodsjukdomar vid Karolinska institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Idag vet läkarna att B12-brist kan ha fler orsaker än avsaknad av den så kallade inre faktorn. Det måste också finnas tillräckligt med saltsyra i magen för att B12 ska frigöras ur det vi äter och sedan kopplas ihop med den inre faktorn. Är det inte tillräckligt surt i magen frisätts inte B12 ur födan och vi kan inte tillgodogöra oss vitaminet. Nyare forskning har visat att den vanligaste orsaken till B12-brist hos äldre sannolikt hänger samman med just en brist på saltsyra i magen.

Operationer i magen eller tarmen kan försämra upptaget av B12. Delar av magen, där den inre faktorn tillverkas, kan vara bortopererad eller också är den tarmdel som finns kvar efter en operation inte tillräcklig för ett bra upptag av B12.

Risk vid vegankost
Det finns även B12-brist som beror på strikt vegankost. I växtriket finns vitamin B12 i små mängder i tång och havsalger, men det är tveksamt hur mycket vi kan tillgodogöra oss den formen av B12. Den som äter en strikt vegetarisk kost helt utan mjölk och ägg löper därför risk att få B12-brist. Det tar ett par år innan B12-lagret i levern är slut, och symtomen på vitaminbristen börjar märkas. Numera finns särskilda vitamintabletter för vegetarianer och veganer som innehåller dagsbehovet av B12.

Ovanliga orsaker till B12-brist är för stor mängd av vissa tarmbakterier som äter upp B12-vitaminet liksom infektion med en bandmask som finns i rå insjöfisk från norra Finland och delar av Norrland. I båda fallen försvinner orsaken till B12-bristen efter behandling av bakterierna respektive bandmasken.

Det är inte alltid B12-brist ger lågt blodvärde och den så kallade perniciösa anemin. Det kan istället vara allmän trötthet, nedstämdhet, försämrat minne, stickningar i händer och fötter, dålig smak och irriterad tunga, illamående eller dålig aptit som gör att man går till doktorn.
Det luriga är att många av de här symtomen är vanliga vid flera andra sjukdomar. Besvären vid B12-brist kommer dessutom smygande och märks ordentligt först efter flera år, när reservlagret i levern tagit slut. Det är därför lätt att B12-bristen pågår länge utan att bli upptäckt.

B12-bristen drabbar alla celler i kroppen men vissa drabbas fortare än andra. Ett klassiskt kännetecken på B12-brist är den förändrade tungan. De yttersta cellerna på en frisk tunga förnyar sig snabbt, men brist på vitamin B12 gör att cellerna inte kan nybildas. Den knottriga ytan försvinner och kvar blir en slät, rödblank och svidande tunga som är typisk för B12-brist. Innan det gick att få snabba svar på blodprover för B12-brist var just förbättringen av tungan ett viktigt tecken på att behandlingen fungerade, berättar Robert Hast. Han minns hur läkarna gick och tittade patienterna i munnen, eftersom tungan återfick sin normala yta redan efter ett par dagars behandling med B12-injektioner.

Många rekommenderar regelbundna kontroller av B12 i blodet hos äldre för att tidigt kunna upptäcka en B12-brist och med behandling minska risken för nervskador.

Vi vet att B12-brist hos vissa kan leda till depression och försämrat minne långt innan de får blodbrist, om de överhuvudtaget utvecklar blodbrist. Under senare år har intresset för symtomen från nervsystemet vid B12-brist ökat. Forskare har spekulerat i ett eventuellt samband mellan vitamin B12-brist och utvecklingen av demens.

Gråzon mellan friskt och sjukt
Ett problem är att tidigt kunna hitta en B12-brist i de prover vi kan ta. Vi har ännu inget riktigt bra sätt att exakt bestämma gränsvärdet för B12-brist i blodet. Det finns en så kallad gråzon mellan sjukt och friskt, där vi inte vet om kroppen säkert har god tillgång till B12, förklarar Robert Hast. Trötthet, sviktande minne och dålig balans kan ju vara delar av ett ”normalt” åldrande, men frågan är om ett gråzonsvärde av B12 kan ha betydelse i dessa fall?

Ju äldre vi blir desto sämre blir förmågan hos mage och tarm att tillgodogöra sig näringsämnen och vitaminer i maten. Att många åldringar dessutom ofta äter ensidig kost ökar ytterligare risken för sämre B12-upptag.

Äldre bör kontrollera B12-värdet
Hur vår kropp reagerar på gråzonsvärde av B12 är det egentligen ingen som vet. En del forskare menar att låga nivåer av B12 under en längre tid kan bidra till försämrade hjärnfunktioner och vara en del i en demensutveckling medan andra hävdar motsatsen.
Innan vi vet svaret tycker Robert Hast att det är viktigt att kontrollera B12-värdet hos äldre och behandla alla med symtom som kan bero på B12-brist, oavsett om B12-värdet är i gråzonen eller klart sänkt. Det här betyder inte att alla Sveriges åldringar behöver B12-behandling. Äldre som äter bra kost och inte har några symtom men har ett gråzonsvärde för B12 i blodet behöver ingen behandling. Det är däremot viktigt med fortsatta kontroller, och ett receptfritt kosttillskott med B12 kan vara ett bra sätt att förebygga vitaminbrist, tillägger Robert Hast. Se hela texten av Fredrika Häggström

B12 vitamin plåster är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdom. Ingen av informationen bör betraktas som medicinsk rådgivning. Någon med ett medicinskt tillstånd bör rådfråga en legitimerad läkare. Individuella resultat kan variera.

Mat som innehåller vitamin B12
lever
rom och skaldjur
fisk och nötkött
mindre mängder finns även i mjölk, ost, ägg och kyckling.

Orsaker till B12-brist
saltsyrebrist i magen (ses mest hos äldre)
brist på inre faktor vid
- autoimmun sjukdom
– magoperationer
inflammatoriska tarmsjukdomar
tunntarmsoperationer
– otillräckligt upptag av B12 i tarmen
strikt laktovegankost
överväxt av bakterier i tarmen som ”äter upp” B12
bandmaskinfektion.

Symtom på B12-brist
trötthet, andfåddhet, hjärtklappning som
orsakas av blodbrist
nedsatt känsel, domningar och
stickningar i händer och fötter,
eventuell balanspåverkan och
gångsvårigheter
röd, glatt tunga
illamående, diarré
nedstämdhet, minnessvårigheter.

Kosttillskott är inget läkemedel
Men det kan hjälpa kroppen att självläka, vissa känner en förbättring på 6 veckor andra efter 3 månader. Räkna med att ju längre tid du har gått med värk, desto längre tid kanske det tar innan du märker någon skillnad.073-1027000 
På Internet sedan 1995

Frakt och Miljöpolicy De flesta av våra förpackningar är refillförpackningar anpassade för Internethandel för att minska miljöpåverkan på frakt och transporter

Spara pengar, handla tryggt och säkert i  vår Webbutik dygnet runt, snabba leveranser direkt till din brevlåda!